Logdans

Logdans på logen Ulvsättra gård i Kallhäll

Alla danser i Ulvsättra loge är inställda pga Coronaviruset under 2020.

Tisdagar kl 19:00 – 22:00

Blandad dans (varannan gammal och varannan modern) med kaffeservering i pausen.
Entré 120:- inklusive fika.

Fika serveras i bygdegården under pausen.

GDV = Gammeldansens Vänner i Jakobsberg

UBGF= Ulvsättra Bygdegårdsförening