Gammeldanskvällar

Gammeldanskvällar hösten 2017

Måndagar 19:30 – 22:00 i

Aspnässkolans matsal, Birgittavägen 21, Jakobsberg

20 november

Bas, Fiol och Drag

Basfiolodraghöst

27 november

Sigtuna Spelmän

sigtuna-spelman

4 december

Bro Låtgille

Brolåtgillehöst

11 december

BriGoT

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18 december

Kollijox

kollijoxhöst

För information ring Sören 08-583 53 989 eller

Epost: GDV i Jakobsberg

Pris 60:- Tag med fika. Läsk finns att köpa.

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21

 

Gammeldanskvällar våren 2018

Måndagar 19:30 – 22:00 i

Aspnässkolans matsal, Birgittavägen 21, Jakobsberg

26 mars

Svartlösa Spelmän

 

3 april

Hälsingebló

 

9 april

BriGot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16 april

Sigtuna Spelmän

sigtuna-spelman

23 april

Kollijox

kollijoxhöst

För information ring Sören 08-583 53 989 eller

Epost: GDV i Jakobsberg

Pris 60:- Tag med fika. Läsk finns att köpa.

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21

Dansordning:

Schottis

Hambo

Snoa

Vals

Pariserpolka

Mazurka

Schottis i turer

Familjevals

Schottis

Snurrebocken

Polka

Hambo

Schottis

Vals

Snoa

Mazurka

Tjeckisk polka

Hambo

Polka

Byteshambo

Familjevals