Gammeldanskvällar

 Inga gammeldanskvällar  2020

Måndagar 19:30 – 22:00 i

Vattmyraskolan Hästskovägen 40 Jakobsberg

För information ring

Henrik 073 277 1293

eller

Epost: GDV i Jakobsberg

Pris 60:- Tag med fika.

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21

Dansordning:

 Schottis

Hambo

Snoa

Vals

Pariserpolka

Mazurka

Schottis i turer

Familjevals

Schottis

Snurrebocken

Polka

Hambo

Schottis

Vals

Snoa

Mazurka

Tjeckisk polka

Hambo

Polka

Byteshambo

Familjevals