Föreningen

liten logga

              ”Gammal som ung- vi älskar att dansa
Att avstå går nog, men det är dumt att chansa”

GDV Jakobsberg är en ideell förening, bildad 1967, med det gemensamma
intresset DANS i många former men naturligtvis gammeldans som huvudintresse.

Vi träffas o dansar blandad dans ett antal lördagar i Jakobsberg på vintern
och tisdagskvällar på Ulvsättra Loge i Kallhäll sommartid. Våra danser är öppna för alla,
inte bara medlemmar.

 Varje termin arrangerar vi kurs i Gammeldans på måndagar,
alltid till levande musik. Då kursen är slut följer vi upp med gammeldansträning
för alla, samma tid. Mycket uppskattat!

Välkommen i gänget!

Aktuellt dansprogram

Under året är 10 lördagsdanser planerade och orkestrarna spelar mellan kl. 18:00-22:00.

Musiken spelar varannan modern och varannan gammeldans.  

Till sommaren är 16 tisdagskvällar planerade för logdans i Ulvsättra Loge i Kallhäll
i samverkan med Ulvsättra Bygdegårdsförening. 

GDV arrangerar kurser i gammeldans på måndagar.
På måndagar sedan kursterminerna avslutats är det även några gammeldanskvällar.  

Medlemsavgiften är 100:- per år.

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Medlemsavgift GDV 100:-. Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

 

 

Christer Öman
Ordförande
 070-2703159 gdvjakobsberg@live.se
Fredrik Sjöberg
Vice ordförande
 073-6794204
 Pia Lundin
 Kassör
070-4220819
Inkeri Kuosku Sekreterare 070-438 63 31
Henrik Back Klubbmästare 073-277 12 93  h_back30@hotmail.com
Gunnel Ekberg
 Kursadministratör
070-7658683  gdvkursanmalan@live.se
Birgitta Ölund
Ledamot
Britt-Marie Stenqvist
Ledamot
Aivi Ternvall
Suppleant
Leif Svedberg
Revisor
Tibor Rozs Revisor
Renée Engqvist Revisorssuppleant
 

GDV i Jakobsberg
c/o Pia Lundin
Basfiolgränd 14
17556 Järfälla

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Email: GDV i Jakobsberg

OBS!Kursanmälan här —–>  kursanmälan

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21