Föreningen

liten logga

              ”Gammal som ung- vi älskar att dansa
Att avstå går nog, men det är dumt att chansa”

GDV Jakobsberg är en ideell förening, bildad 1967, med det gemensamma
intresset DANS i många former men naturligtvis gammeldans som huvudintresse.

Vi träffas o dansar blandad dans ett antal lördagar i Jakobsberg på vintern
och tisdagskvällar på Ulvsättra Loge i Kallhäll sommartid. Våra danser är öppna för alla,
inte bara medlemmar.

 Varje termin arrangerar vi kurs i Gammeldans på måndagar,
alltid till levande musik. Då kursen är slut följer vi upp med gammeldansträning
för alla, samma tid. Mycket uppskattat!

Välkommen i gänget!

Aktuellt dansprogram

Under 2019 är 10 lördagsdanser planerade och orkestrarna spelar mellan kl. 19:00-23:00.

Musiken spelar varannan modern och varannan gammeldans.  

Till sommaren är 16 tisdagskvällar planerade för logdans i Ulvsättra Loge i Kallhäll
i samverkan med Ulvsättra Bygdegårdsförening med början den 7 maj 2019.  

GDV arrangerar kurser i gammeldans på måndagar.
På måndagar sedan kursterminerna avslutats är det även några gammeldanskvällar.  

Medlemsavgiften är 75:- per år. Entréavgiften på lördagsdanserna är 110:- inklusive kaffe med dopp
och till logdanserna 100:- exklusive fika som dock finns att köpa i bygdegården för 20:-  

Kursavgifterna är 725:- per termin (för medlem 650:-). 

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Medlemsavgift GDV 75:-. Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

 

 

Stig Lönn
Ordförande
0733-153 645
Lasse Sandell
Sekreterare
0737-66 14 42
Eva Holmgaard
Kassör
08-754 65 02
Fredrik Sjöberg
Vice ordförande
08-89 32 05
Pia Lundin Ledamot 0704-220 819
Britt-Marie Stenqvist
Ledamot
0739-729 068
Henrik Back
Ledamot
0732-771 293
Kerstin Lagerström
Suppleant
0730-650 138
Aivi Ternvall
Suppleant
0706-28 23 83
Leif Svedberg
Revisor
0709-506842
Tibor Rozs Revisor 0704-887639
Renée Engqvist Revisorssuppleant 0737-12 15 39
 

GDV i Jakobsberg
c/o Eva Holmgaard
Lillies väg 11
192 74 Sollentuna

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Email: GDV i Jakobsberg

OBS!Kursanmälan här —–>  kursanmälan

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21