Föreningen

liten logga

              ”Gammal som ung- vi älskar att dansa
Att avstå går nog, men det är dumt att chansa”

GDV Jakobsberg är en ideell förening, bildad 1967, med det gemensamma
intresset DANS i många former men naturligtvis gammeldans som huvudintresse.

Vi träffas o dansar blandad dans ett antal lördagar i Jakobsberg på vintern
och tisdagskvällar på Ulvsättra Loge i Kallhäll sommartid. Våra danser är öppna för alla,
inte bara medlemmar.

 Varje termin arrangerar vi kurs i Gammeldans på måndagar,
alltid till levande musik. Då kursen är slut följer vi upp med gammeldansträning
för alla, samma tid. Mycket uppskattat!

Välkommen i gänget!

Aktuellt dansprogram

Under 2019 är 10 lördagsdanser planerade och orkestrarna spelar mellan kl. 19:00-23:00.

Musiken spelar varannan modern och varannan gammeldans.  

Till sommaren är 16 tisdagskvällar planerade för logdans i Ulvsättra Loge i Kallhäll
i samverkan med Ulvsättra Bygdegårdsförening med början den 7 maj 2019.  

GDV arrangerar kurser i gammeldans på måndagar.
På måndagar sedan kursterminerna avslutats är det även några gammeldanskvällar.  

Medlemsavgiften är 75:- per år. Entréavgiften på lördagsdanserna är 110:- inklusive kaffe med dopp
och till logdanserna 100:- exklusive fika som dock finns att köpa i bygdegården för 20:-  

Kursavgifterna är 725:- per termin (för medlem 650:-). 

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Medlemsavgift GDV 75:-. Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

 

 

Kjerstin Palm
Ordförande
gdvjakobsberg@live.se
Fredrik Sjöberg
Vice ordförande
Eva Holmgaard
Kassör
08-754 65 02
Inkeri Kuosku Sekreterare 070-438 63 31
Henrik Back Klubbmästare 073-277 12 93
Pia Lundin
Kursadministratör
070-422 08 19 gdv.kursanmalan@live.se
Britt-Marie Stenqvist
Ledamot
Aivi Ternvall
Suppleant
Gunnel Ekberg
Suppleant
Leif Svedberg
Revisor
Tibor Rozs Revisor
Renée Engqvist Revisorssuppleant
 

GDV i Jakobsberg
c/o Eva Holmgaard
Lillies väg 11
192 74 Sollentuna

Plusgiro 21 84 13-3 eller Swish 123 641 86 69

Email: GDV i Jakobsberg

OBS!Kursanmälan här —–>  kursanmälan

Vår verksamhet sker i samarbete med sv21